Regeringsbeslut om förordning om redovisningscentraler i taxitrafik

Regeringen arbetar för ordning och reda i taxibranschen. På dagens regeringssammanträde fattades beslut för ytterligare steg i det arbetet. Genom den nya förordningen och ändringen i förordningen om vägtrafikregister tas ytterligare steg i reformen med att införa redovisningscentraler för taxitrafik.