Regeringsbeslut om att klassa 42 substanser som narkotika eller hälsofarlig vara

Beslutet gäller 42 substanser som nu kommer att klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. En av dessa substanser är den verksamma beståndsdelen i Spice, som omskrivits i medier en längre tid.

– Det är mycket bra att regeringen idag fattat beslut om narkotikaklassning av ett flertal substanser, däribland den verksamma substansen i Spice, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Beslut om narkotikaklassning av 42 substanser

Socialdepartementet,
11 december 2014