Regeringsbeslut om tillstyrkande av ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa om medfinansiering av 36 viktiga transportprojekt

Regeringen beslutade idag att tillstyrka 36 transportprojekt för vidare ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility).