Regeringsbeslut om tillstyrkande av ytterligare 2 ansökningar till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa

Den 4 februari tillstyrkte regeringen 36 transportprojekt för vidare ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Dagens regeringsbeslut innebär att regeringen ställer sig bakom ytterligare två ansökningar om medfinansiering av transportprojekt.