Regeringskansliet undersöker om matfusk kan straffas med fängelse

Idag ger regeringskansliet expeditions- och rättschefen Mats Wiberg i uppdrag att undersöka om det är lämpligt att införa fängelsestraff på straffskalan gällande matfusk.