Regeringsuppdrag för bättre kunskap om barn och ungas tandhälsa

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag om hur barn- och ungdomstandvården kan omfattas av tandhälsoregistret.