Uppdrag om nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utlysning bland högskolor och universitet och föreslå för regeringen vilket lärosäte, som är lämpligast att bli ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.
– Tanken är att det centret ska stödja olika aktörer som möter och arbetar med barn. Olika myndigheter och alla deras medarbetare, inte minst inom skolan och sjukvården, möter ju barn varje dag. När man misstänker att barn far illa då gäller det att veta vad och hur man ska göra, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Socialdepartementet,
5 september 2014