Regeringsuppdrag om personalliggare i fler verksamheter

Som en del av regeringens strategi mot skattefusk och svartarbete har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personaliggare kan utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.