Regeringsuppdrag till Trafikverket för tyngre lastbilar på vägnätet

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att undersöka vilka delar av vägnätet som är lämpligt för 74-tons lastbilar. Tyngre lastbilar tillsammans med regeringens satsning på järnvägsunderhåll stärker det svenska näringslivets möjligheter till effektiva godstransporter i närtid. Dessa åtgärder kan rätt utförda även minska godstransporternas klimatpåverkan, ge fler jobb och stärkt konkurrenskraft.

Pressmeddelande: Regeringsuppdrag till Trafikverket för tyngre lastbilar på vägnätet

Näringsdepartementet,
19 maj 2015