Regional kultur synliggörs i sociala medier

Den regionala kulturen är betydelsefull för många barn, vuxna och för samhället i stort. Nu startas ett initiativ för att synliggöra vikten av ett levande kulturliv i hela landet.