Regionala digitala agendor

En viktig del för att nå målen för en digital agenda för Sverige är att man på regional nivå skapar egna regionala digitala agendor.