Regionala järnvägar viktiga för arbetspendling och gods

Trafikverket vill lägga ner 16 regionala banor, trots att den regionala tågtrafiken är av stor betydelse för arbetspendling och godstransport. SKL anser att banorna måste värnas.