Regionala undantag från flygskatt kan behövas

Det kan behövas regionala undantag från den skatt som en utredning vill införa på flygresor. Risken är annars att utredningsförslaget slår mot regioners tillgänglighet.