Registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till en ny bestämmelse i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) som handlar om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg.

Rättsdokument, Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet