Regler för estetisk kirurgi

SKL välkomnar ambitionen att förbättra säkerheten för personer som genomgår estetiska behandlingar.