Regler om osund konkurrens kan skärpas

En särskild utredare fick under hösten 2023 i uppdrag av regeringen att se över behovet av ett nytt och bredare tillsynsverktyg på konkurrensområdet. Genom tilläggsdirektivet kommer nu utredaren också se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Positivt, anser Konkurrensverket.

Rikard Jermsten.

– Det är mycket positivt att regeringen nu tar ytterligare ett angeläget steg för att förbättra förutsättningarna att komma till rätta med olika konkurrensproblem. Det är viktigt för att företag ska få möjlighet att konkurrera på lika villkor och för att undanröja osund konkurrens från offentliga aktörer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

”Inte tillräckligt effektiv”

På Konkurrensverkets webbplats heter det: Efter drygt tio år med den nuvarande regleringen om konkurrensbegränsande säljverksamhet är det tydligt att den inte är tillräckligt effektiv för att uppfylla sitt syfte. Därför uppmärksammade Konkurrensverket regeringen om behovet av en översyn genom en skrivelse i november 2023.

Regeringen beslöt den 15 februari 2024 om ett tilläggsdirektiv som innebär att en särskild utredare får i uppdrag att se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Syftet är att främja en effektiv konkurrens på lika villkor till nytta för konsumenterna. Detta ska ske genom att öka möjligheterna för Konkurrensverket att utreda och vidta åtgärder mot offentliga aktörer som skadar konkurrensen.

”Hämmar tillväxt”

– Osund konkurrens hämnar entreprenörskap och tillväxt. Det drabbar inte minst små och medelstora företag, där offentliga aktörers säljverksamhet har en stor lokal påverkan. Villkoren för offentlig och privat säljverksamhet måste därför bli mer likartade och hindren för väl fungerande konkurrens tas bort, säger energi- och näringsminister Ebba Busch på regeringens webbplats. 

Ebba Busch.

Tilläggsdirektivet är tänkt att se till att det inte lämnas kvar några luckor i arbetet med att stärka konkurrensen i Sverige, heter det i regeringens pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.