Reglerna om beskattningsinträde ska ses över

Regeringen har uppmärksammats på att de gällande svenska reglerna om beskattningsinträde i vissa fall kan leda till dubbelbeskattning vid omstrukturering av bolag genom fusion eller fission. Regeringen kommer skyndsamt se över reglerna.