Reglerna om god man för ensamkommande barn måste ändras

Regeringen måste snarast se över systemet med gode män för ensamkommande barn. Systemet har länge fungerat dåligt och är ohållbart med en förväntad prognos på 30 000 asylsökande barn.