Regnér talade vid OECD-möte i Stockholm om jämställdhetsbudgetering

Den 9-10 juni är Sverige värdland för det årliga OECD-mötet för medlemsstaternas budgetchefer med fokus på aktuella budgeterings- och policyfrågor. Jämställdhetsminister Åsa Regnér höll ett anförande om Sveriges arbete med jämställdhetsbudgetering som ett verktyg för att förverkliga feministisk politik. Inför mötet har OECD tagit fram en rapport om tillämpning av Gender Budgeting i medlemsländerna som utgör som diskussionsunderlag på mötet.