Rektor med tydligt mandat kan vända skolresultat


En ny enkät visar att rektorer vill bli vd. Därför är det dags att ge skolledare förutsättningar att vända skolans resultat, samtidigt som de ställs till svars för misslyckanden. I Almedalen samlar Svenskt Näringsliv politiker, näringslivschefer, fack och rektorer för att diskutera hur rektors roll kan stärkas.