Religionsfrihet betydande demokratifråga

-Religionsfrihet och hur den utvecklas i Sverige är en sak jag vill tala med er om. Det är en demokratifråga att få tro på vad man vill utan att bli utsatt för att man bär religiösa symboler.
Det sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke när hon måndagen den 1 december för första gången efter valet ledde mötet med Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet).

Religionsfrihet betydande demokratifråga

Socialdepartementet,
2 december 2014