Remiss av Boverkets rapport Ovårdade tomter och förfallna byggnader

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Boverkets rapport Ovårdade tomter och förfallna byggnader.

Remiss från Näringsdepartementet