Remiss av delrapporten Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat delrapporten Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner.