Remiss av Departementspromemorian Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik.