Remiss av Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Lantmäteriets rapport: Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.
Remiss Från Näringsdepartementet