Remiss av promemoria Ändrad intäktsränta i skattekontot

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ändrad intäktsränta i skattekontot.