Remiss av promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden.

Remiss från Näringsdepartementet