Remiss av promemoria Förslag till ändring av trafikförordningen (1998:1276) om bärgning av långa fordon

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Förslag till ändring av trafikförordningen (1998:1276) om bärgning av långa fordon.