Remiss av promemorian Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner