Remiss av promemorian Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017.