Remiss av promemorian Betalningslösning för trängselskatt

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Betalningslösning för trängselskatt.