Remiss av promemorian Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet.