Remiss av promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen.