Remiss av promemorian Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor till och från arbetet