Remiss av promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna.