Remiss av promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget.