Remiss av promemorian Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen.