Remiss av promemorian Omsättningsgräns för mervärdesskatt

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Skatteverkets promemorian Omsättningsgräns för mervärdesskatt.