Remiss av promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet.