Remiss av promemorian Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer.