Remiss av promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror