Remiss av promemorian Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen.