Remiss av promemorian Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton