Remiss av redovisning av regeringsuppdrag om kronhjort och diverse hemställningar avseende jakt efter kron- och dovhjort

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2016.