Remiss av Skatteverkets hemställan Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Skatteverkets hemställan Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter.