Remiss av skrivelsen Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Skr. 2015:51 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

Remiss från Socialdepartementet