Remiss av slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resurs

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet ”Statens bredbandsinfrastruktur som resurs – (SOU 2016:01)”. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 16 maj 2016.