Remiss av: SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik.

Remiss från Näringsdepartementet