Remiss av: SOU 2015:60 – Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett författningsförslag om värdeåterföring

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett författningsförslag om värdeåterföring.
Remiss Från Näringsdepartementet