Remiss av SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Näringsdepartementet på remiss av SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Remiss från Näringsdepartementet